Collectie (8)

Visie Amsterdam Zuidoost Energieneutraal 2040

Het bestuur van zowel Amsterdam als het stadsdeel zal de komende jaren aandacht en focus hebben op het gebied van de energietransitie. Het doel is dat Zuidoost gaat bijdragen aan de ambities uit het coalitieakkoord. Het streven is om in Zuidoost een stap verder te gaan dan het coalitieakkoord. Daarvoor wordt er de komende jaren in Zuidoost ingezet op een sociale energietransitie. In deze collectie treft u de Visie Amsterdam Zuidoost Enerieneutraal 2040 aan.

Meer informatie

De gemeente heeft deze visie in samenwerking met energiecommissarissen in Zuidoost uitgebracht. Een eerste versie van deze visie is in 2019 opgesteld. In de nieuwe versie van 2021 is een grote lijst projecten opgenomen, die veelal door de eigen bewoners en ontwikkelaars in het gebied geïnitieerd zijn. Daarnaast is het aantal zonnepaneelvelden en windmolens in de visie ten opzichte van 2019  gewijzigd door keuzes die gemaakt zijn in de regionale energietransitie strategie. Hier zal minder ruimte voor komen in Zuidoost. Om energieneutraal te worden zullen er dus meer zonnepanelen op andere plekken, zoals daken, moeten worden geïnstalleerd. Ook is er grootschalige renovatie van gebouwen nodig om meer energie te besparen.

Afbeelding credits

Header afbeelding: Energieneutraal Amsterdam

Sorteren op: