Artikel

Veerkracht pilot 2: Proefimplementatie en evaluatieonderzoek van 'Op weg met veerkracht' in Amsterdam

In 2018 heeft de GGD Amsterdam, in samenwerking met oudere migranten, een nieuw cultuursensitief interventieprogramma ‘Op weg met veerkracht’ ontwikkeld. Het betreft een groepscursus die ouderen in staat stelt om hun veerkracht te versterken middels positief denken, het oefenen met assertiviteit, reflectie op hun sociale netwerk en het doen en ontdekken van plezierige activiteiten. Veerkracht definiëren we als ‘het vermogen om zodanig te reageren op tegenslag dat (mentale) gezondheid en/of welbevinden terugkeert dan wel behouden blijft, waarbij dat vermogen als een dynamisch proces wordt opgevat waarin de omgeving een aandeel heeft’.
Het programma wordt in de eigen taal gegeven door een ervaren trainer/coach. Door middel van groepsgesprekken en oefeningen worden verschillende thema’s zoals positief denken, sociale relaties, gezond oud worden en grenzen stellen behandeld.
In 2018 vond een pilot in de vier grote steden plaats onder ca. 100 ouderen van Afghaanse en Marokkaanse achtergrond. De resultaten uit het evaluatieonderzoek zijn veelbelovend en zowel de deelnemers als de uitvoerders waren zeer tevreden over de cursus. Na deelname aan het programma zijn positieve resultaten behaald op verschillende determinanten van veerkracht. Zo zijn de deelnemers significant minder eenzaam en meer tevreden met hun gezondheid en persoonlijke relaties. Ook ervaren ze minder negatieve emoties zoals boosheid en verdriet en konden ze hier beter mee omgaan. Daarnaast geven ze aan dat ze beter om kunnen gaan met problemen en voldoende energie hebben voor het dagelijks leven.

In 2019 heeft Stichting Maagdenhuis subsidie verleend aan GGD voor het organiseren en evalueren van een vijftal cursusgroepen onder Amsterdamse ouderen en voor een tweede (effect)nameting onder deelnemers uit de eerste pilot (2018) om vast te stellen of de positieve veranderingen ook na langere periode beklijven.

Looptijd: 01-10-2019 / 31-12-2022

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fatima El Fakiri, onderzoeker.