Artikel

Strategische heroriëntatie in de voedselketen om voedselverspilling te voorkomen (AMS Institute)

Presentatie Woody Maijers

Veel vraagstukken over het tegengaan van voedselverspilling hebben vaak betrekking op de hele voedselketen. Echter hoe meer het over de keten gaat, hoe lastiger het is om tot oplossingen te komen. Dit komt omdat je met veel partijen en factoren te maken hebt. Wanneer je een vernieuwing wilt krijgen in de keten gericht op minder verspilling, dan moet je dat anders gaan inrichten.
Er zijn diverse voorbeelden van succesfactoren die voor verandering in de keten kunnen zorgen, zoals leiderschap, een helder concept en vertrouwen tussen de partners in de keten. Daarnaast is het verkorten van de keten van belang. In de samenwerking tussen partijen is het belangrijk data en informatie uit te wisselen en samen verder te ontwikkelen.

Woody Maijers is Lector Integrale voedsel-en productieketens bij Hogeschool Inholland

Afbeelding credits

Header afbeelding: Bron: PxHere

Media

Documenten