Artikel

Discrepantie tussen objectieve en subjectieve veiligheid in DASNS

De onveiligheidsbelevingsindex in bijvoorbeeld de Aker (Nieuw-West) is hoog, de veiligheidscijfers – behalve inbraken – geven daar echter geen reden toe. Omdat de veiligheidsbeleving toch elke keer op de gebiedsagenda komt, is het wel belangrijk te weten: waar komt dat onveiligheidsgevoel nu vandaan?

Conclusie na een analyse van de meest recente veiligheidscijfers door OIS:
Inbraken zijn in de gehele stad (ook in DASNS) de laatste jaren afgenomen, en ook het onveiligheidsgevoel is gedaald. Hoewel er nog steeds een flinke discrepantie is in DASNS, is het gevoel nu bijna op het Amsterdams gemiddelde.

Excelbestand met veiligheidscijfers is op te vragen bij de auteurs.

 

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Veiligheidsindex.PNG