Artikel

Veranderaanpak vuurwerk

Gemeenteraad 31 maart 2021

Veel Nederlanders vieren Oud en Nieuw door vuurwerk af te steken of ernaar te kijken. Maar helaas heeft deze feestelijke traditie ook een keerzijde. Behalve geluids- en milieuoverlast, schade en vernielingen veroorzaakt elke jaarwisseling namelijk ook gewonden door vuurwerk, sommige zeer ernstig. Nadat de vuurwerktraditie jarenlang ongemoeid werd gelaten, is het kabinet naar aanleiding van de ongeregeldheden, aantallen gewonden en het afbrokkelende maatschappelijke draagvlak het afgelopen voorjaar akkoord gegaan met een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk.

Door de coronacrisis werd dit gedeeltelijke verbod voor de jaarwisseling 2020-2021 omgezet naar een algeheel verbod om vuurwerk af te steken (m.u.v. categorie 1 vuurwerk). De reden hiervoor lag voornamelijk in het feit dat de zorg ontlast moest worden om voorrang te kunnen geven aan de behandeling van Covid-19 patiënten. VeiligheidNL voert al jarenlang onderzoek uit voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om de ontwikkeling van het aantal vuurwerkgewonden en de oorzaken ervan in kaart te krijgen. Ook - of misschien wel juist - dit jaar heeft het ministerie aan VeiligheidNL gevraagd dit onderzoek uit te voeren.

Behandeld in Gemeenteraad 31 maart 2021 en Commissie Algemene Zaken 18 maart 2021

Behandelend ambtenaar: Projectleider oud en nieuw, Niek Knol, n.knol@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

 

 

Bron:

VeiligheidNL - www.veiligheid.nl - Huib Valkenberg - Susanne Nijman

OIS - Eliza van der Beek - Sara de Wilde - februari 2021

Aanvullende informatie

Media

Documenten