Artikel

Visie Amsterdam Zuidoost Energieneutraal 2040 - editie 2019

Het bestuur van zowel Amsterdam als het stadsdeel zal de komende jaren aandacht en focus hebben op het gebied van de energietransitie. Het doel is dat Zuidoost gaat bijdragen aan de ambities uit het coalitieakkoord. Het streven is om in Zuidoost een stap verder te gaan dan het coalitieakkoord. Daarvoor wordt er de komende jaren in Zuidoost ingezet op een sociale energietransitie. In dit artikel treft u de visie die is opgesteld in 2019.

Hieronder de video van het sociaal duurzaamheid symposium op 14 mei 2019 waarin bestuurder Dirk de Jager de visie lanceert. 

Bekijk deze video extern op: YouTube

Media

Sociaal Duurzaamheids Symposium: Dirk de Jager

Documenten