Artikel

Visie Amsterdam Zuidoost Energieneutraal 2040 - editie 2019

Het bestuur van zowel Amsterdam als het stadsdeel zal de komende jaren aandacht en focus hebben op het gebied van de energietransitie. Het doel is dat Zuidoost gaat bijdragen aan de ambities uit het coalitieakkoord. Het streven is om in Zuidoost een stap verder te gaan dan het coalitieakkoord. Daarvoor wordt er de komende jaren in Zuidoost ingezet op een sociale energietransitie. In dit artikel treft u de visie die is opgesteld in 2019.

COLOFON
Visie Amsterdam Zuidoost energieneutraal 2040
Deze brochure is verzorgd door BVR adviseurs ruimtelijke ontwikkeling in samenwerking met
Richard Ruitenbeek (Gemeente Amsterdam) enGerlof Rienstra (Rienstra beleidsadvies). De brochure
schetst een perspectief van mogelijke ingrepen omAmsterdam Zuidoost energieneutraal te maken. De teksten in deze brochure zijn niet vastgesteld door de Raad.
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Lay-out en beelden: BVR Adviseurs
Bronnen: Gemeente Amsterdam, studie Drechtsteden BVR en voor de economische effectberekeningen van energietransitie (investeringen en exploitatie): E-PROG m.b.v. CBS, Nationale Energie Verkenning (2017) en Regionaal-economisch analysemodel E-PROG (energietransitie).
Gebruik van beelden alleen met naamsvermelding van BVR adviseurs ruimtelijke ontwikkeling.
Rotterdam, 14 mei 2019

Hieronder de video van het sociaal duurzaamheid symposium op 14 mei 2019 waarin bestuurder Dirk de Jager de visie lanceert. 

Bekijk deze video extern op: YouTube

Media

Sociaal Duurzaamheids Symposium: Dirk de Jager

Documenten