Artikel

Eindrapportage Corridordialoog Kennemerlijn

Strategie voor de OV-knooppunten aan de Kennemerlijn

Dit is de eindrapportage van de ‘Corridordialoog Kennemerlijn’: een bottom-up aanpak op regionaal niveau voor de ontwikkeling van knooppunten aan de Kennemerlijn. Doel is het stimuleren van allianties tussen formele en informele partijen, regionaal en lokaal, rond gedeelde opgaven om in gezamenlijkheid tot oplossingsrichtingen te komen.

De Corridordialoog Kennemerlijn is georganiseerd door bureau Het Noordzuiden in opdracht van provincie Noord-Holland en in nauwe samenwerking met de zes gemeenten langs de Kennemerlijn.

Aanvullende informatie

Media

Documenten