Artikel

Onderzoek voor begrijpelijke gemeentelijke communicatie

Gebruikerstesten voor begrijpelijke communicatie

In 2018 is voor de ontwikkeling van (meer) begrijpelijke dienstverlening onderzoek uitgevoerd voor het verbeteren van teksten en informatie. Amsterdammers met een lager taalniveau (A1 of A2) zijn hierbij betrokken. Directie Dienstverlening en Communicatie trekken hierin gezamenlijk op.

Gemeente Amsterdam besteedt veel aandacht aan haar informatie en communicatie; zodat de website, brieven en folders etc. voor iedereen begrijpelijk zijn. In 2018 en 2019 voerde de gemeente een project uit om de informatie en communicatie voor laaggeletterden waaronder Amsterdammers met een cognitieve beperking, begrijpelijk te maken. Dit doet zij samen met de UvA via het taalmodel Taal voor Allemaal (TvA).

Onderdeel van deze ontwikkeling is het testen van ontwikkelde communicatiemiddelen onder de doelgroep. Dit gebeurt in twee fasen: in de eerste fase is het materiaal getest onder de doelgroep (leesniveau A1 en A2). De materialen zijn aangepast en vervolgens nogmaals getest. In de tweede test zijn ook mensen meegenomen met een iets hoger taalniveau (minimaal B1). Hierbij is gecheckt of de ontwikkelde materialen niet ‘te simpel’ zijn voor deze doelgroep. Aan de hand van dit project zijn de communicatie-uitingen van de gemeente (verder) aangepast, zodat deze voor zoveel mogelijk Amsterdammers begrijpelijk zijn.

Het resultaat van deze onderzoeken: aangepaste communicatie (brief, online pagina).

Centrale onderzoeksvraag:
In hoeverre zijn de ontwikkelde communicatie-uitingen begrijpelijk voor laaggeletterden, waaronder Amsterdammers met een cognitieve beperking?

Onderdelen van de test (het interview):
• Introductie: voorstellen, uitleg over interview, beeld van de bekendheid met het onderwerp van de tekst/informatie
• Quickscan taalniveau (A1, A2, B1 of hoger)
• Communicatie-uiting laten lezen op eigen tempo
• Open recall: in eigen woorden vertellen wat de boodschap is
• Vragen voor inzicht in de interpretatie van de tekst/boodschap
• Verbeterpunten en goede punten inventariseren

Alle rechten voorbehouden