Artikel

Bos in de Duinen

Raad 6/7 november 2019

Bos in de duinen beschrijft wat Waternet in globaal de komende 10 jaar wil met het bos van de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD). De AWD is met zijn 3.400 ha vooral een duingebied met een uitgebreid stelsel van gegraven watergangen. Met de wat verder uit de kust gelegen ca. 700 ha bos behoort de AWD tot de (middel-) grote bosgebieden van Nederland. Naast de kerntaak waterwinning richt het gebiedsbeheer zich op het veiligstellen en ontwikkelen van de hoge biodiversiteit en het in goede banen leiden van het toenemend aantal wandelaars en natuurliefhebbers.

Het gebied maakt deel uit van het Natura 2000 netwerk en behoort samen met andere duingebieden in Nederland tot bijzondere natuur-gebieden van Europa. Tot zo’n twintig jaar geleden werd geregeld bosbeheer uitgevoerd: er werd gedund, geringd, inheemse soorten werden vrijgezet en ongewenste soorten be-streden etc. De afgelopen decennia ging het vooral om het terugdringen van de woeke-rende Amerikaanse vogelkers. Waternet wil nu het reguliere bosbeheer hervatten en met gericht beheer de natuur- en de belevingswaarde van het bos versterken.

Bos beheren vraagt van Waternet als beheerder om adequate maatregelen voor het huidige bos, maar dwingt ook tot nadenken over het toekomstige bos. Veel keuzes die we in een bos maken, hebben immers pas op lange termijn effect.

Visie op het bos van de Amsterdamse Waterleidingduinen

Behandeld in de Raad van 6/7november 2019. Behandelend ambtenaar Thomas Blokhuis (Waternet) thomas.blokhuis@waternet.nl.

Voor meer info klik hier

Deze visie is in de loop van 2018 opgesteld door Willem Stuulen, Vincent van der Spek, Luc Geelen en Martijn van Schaik van Waternet, onder redactie van Simon Klingen. De daartoe ingestelde Beheeradviesgroep heeft de verschillende concepten beoordeeld.

 

 

 

Alle rechten voorbehouden

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: large_14944_1.jpg

Media

Documenten