Artikel

Waterrecreatie IJburg/Zeeburgereiland

Commissie Ruimtelijke Ordening 2 oktober 2019

Het Programma Waterrecreatie en Ecologie IJburg Zeeburgereiland is opgesteld om de ecologische waarden te kunnen garanderen en te versterken en de mogelijkheden voor waterrecreatie te optimaliseren. Het programma schetst en borgt vanuit een overkoepelende visie voor IJburg en Zeeburgereiland op het gebied de samenhang tussen waterrecreatie en ecologie en de samenhang tussen verschillende functies op en aan het water. Het geeft aandacht aan waterrecreatie en ecologie in brede zin: functies op of in het water, routes langs het water en plekken aan het water.

Behandeld in Commissie Ruimtelijke Ordening d.d. 2 oktober 2019

Behandelend ambtenaar Nicole Pruszner  G&O

Voor meer info klik hier

Opdrachtgeverschap - Het programma is vanuit opdrachtgeverschap van Grond en

Ontwikkeling (gebiedsontwikkeling Oost) en Stadsdeel Oost (gebiedsmanagement

IJburg) tot stand gekomen

Aanvullende informatie

Media

Documenten