Artikel

Handboek Programma ongedocumenteerden

Raadsommissie Algemene Zaken 26 september 2019

Het handboek biedt een overzicht van de werkprocessen en afspraken die binnen de keten zijn gemaakt over opvang en begeleiding van ongedocumenteerden. In het handboek is het overzicht van de samenwerkingspartners binnen het programma ongedocumenteerden opgenomen. De procesplaat beschrijft welke afwegingen en stappen er in de verschillende onderdelen van de keten worden genomen wanneer een ongedocumenteerde zich aanmeldt voor opvang. Ook zijn in dit document de uitsluitingscriteria opgenomen.

Behandeld in Commissie AZ 26 september 2019 voor meer info klik hier

Onderwijs, Jeugd & Zorg - Kawtar Koubaa

Aanvullende informatie

Media

Documenten