Artikel

Opgaven ontwikkelbuurten Amsterdam: waar spelen welke problemen?

Analyse en kernindicatorenoverzicht ontwikkelbuurten Amsterdam

Een overzicht en analyse van de (fysieke en sociale) opgaven in alle ontwikkelbuurten van Amsterdam (stadsdelen Nieuw-West, Noord en Zuidoost).
o Het kernindicatorenoverzicht is opgesteld door Ingrid van Zelm (Noord) i.s.m. Roland Oude Ophuis (Nieuw-West) i.o.v. Rob van der Velden (stadsdeeldirecteur Noord).
o Het doel van het overzicht is om binnen de ontwikkelbuurten na te gaan waar de grootste (type) opgaven liggen.
o Het gaat om relatieve scores: hoe roder, hoe ongunstiger deze ontwikkelbuurt op deze indicator scoort ten opzichte van alle andere buurten in Amsterdam. Hoe groener, hoe gunstiger.
o Het overzicht bevat de meest actuele cijfers.
o Twee indicatoren zijn nieuw/recent door OIS ontwikkelt: % van de bevolking met een lage sociaaleconomische score (SES) en % meest ‘kwetsbare bewoners’. Bij beide indicatoren gaat het om schattingen.

Bij het overzicht hoort de analyse die gezamenlijk door de onderzoeksadviseurs van de 3 stadsdelen Noord, Nieuw-West en Zuidoost (Conny Tjin) is gemaakt.


Media

Documenten