Collectie (6)

Onderzoek en Ontwikkelbuurten

We investeren fors in ontwikkelbuurten in Noord, Zuidoost en Nieuw-West. Per buurt wordt er met de bewoners, corporaties en overige partijen gekeken naar wat de prioriteiten zijn en hoe deze het beste aangepakt kunnen worden. Door te investeren in de woningen, maatschappelijke accommodaties, basisvoorzieningen, buurteconomie en leefomgeving, ontstaan toekomstbestendige en evenwichtige buurten.

Om tot goede resultaten te komen worden er diverse onderzoeken en onderzoekstrajecten uitgezet. In deze collectie zijn niet per se de onderzoeken opgenomen die specifiek één stadsdeel/wijk/buurt betreffen. Deze onderzoeken zijn terug te vinden onder de desbetreffende stadsdeelcollecties.

Meer informatie

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Ontwikklebuurten.PNG

Sorteren op: