Artikel

Local Welcome Policies for EU-Migrants

Dit Europese samenwerkingsproject heeft als doel het delen van kennis en praktijk rondom lokaal welkomst- en integratiebeleid gericht op EU-migranten zoals zaken als huisvesting, werk, zorg en taal. De gemeente Amsterdam is coördinator van dit project en werkt hierin samen met zes andere Europese steden, te weten Göteborg, Dublin, Kopenhagen, Hamburg en Brussel en de Mira Media Foundation. Daarnaast worden er in de verschillende steden een aantal pilotprojecten uitgevoerd rond dit thema. In Amsterdam houden we ons bezig met het inrichten van een EU-infopunt, lokale Welcome Events voor EU-migranten en het beschikbaar maken van alle relevante informatie rond zorg, werk, wonen en recreatie.

Het uiteindelijke doel is dat de opgedane kennis van best practices en de implementatie van de pilotprojecten langdurige positieve effecten hebben op het welkomstbeleid van de verschillende steden voor EU-migranten. Het project is onderdeel van het ‘EU Fundamental Rights and Citizenship Programme’ van DG Justice van de Europese Commissie.

Programma:

EU Fundamental Rights and Citizenship Programme

Looptijd:

2015-2016

   

Partners:

o.a. Göteborg, Dublin, Kopenhagen, Amsterdam, Hamburg, Brussel en de Mira Media Foundation

Contactpersonen:

Niels Tubbing

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Taken from: https://bon.be/nl/internationaal-project-local-welcoming-policies-for-eu-migrants