Artikel

Project: Buitenschools leren

Deelproject van Gelijke kansen voor een diverse jeugd

Met dit project spelen we in op de ontwikkeling dat leren en ontwikkelen van kinderen en jongeren steeds meer buiten de school plaatsvindt. Met dit onderzoek willen we enerzijds die buitenschoolse onderwijsactiviteiten in kaart brengen. Anderzijds willen we werkzame factoren van buitenschools leren in beeld brengen die kunnen helpen om de verbinding tussen binnen- en buitenschools leren te optimaliseren, om zo de ontwikkelingskansen van leerlingen te versterken en ongelijkheid tegen te gaan.

Dit project is een deelproject van het programma: 'Gelijke kansen voor een diverse jeugd'
Dit programma richt zich op vijf recente ontwikkelingen die van invloed zijn op die kansen:

1. De stapeling van risicogedrag
2. De invoering van de Jeugdwet en de Wet Passend Onderwijs
3. De inrichting van wijkteams
4. De opkomst van schaduwonderwijs
5. De toenemende diversiteit in de schoolklas

Looptijd project: 1 januari 2018 - 30 December 2020

Meer informatie: website HvA

Buitenschools leren is een deelproject van het project 'Gelijke kansen voor een diverse jeugd'

Afbeelding credits

Icon afbeelding: bron: hva