Collectie (8)

Athena Instituut

Transdisciplinariteitsexperts aan Vrije Universiteit Amsterdam

Het Athena Instituut pakt complexe maatschappelijke vraagstukken aan, zoals armoede, gezondheidsongelijkheid en klimaatverandering. Wij streven ernaar alle partijen die betrokken zijn bij deze uitdagingen samen te brengen, vooral diegenen die vaak niet gehoord worden. Door van elkaar te leren, onderzoeken we hoe we systeemverandering in gang kunnen zetten.

Athena vindt dat wetenschap actief moet bijdragen aan een betere wereld. Daarom gebruiken we wetenschap als platform om mensen in de marge van de samenleving te ondersteunen en complexe maatschappelijke problemen aan te pakken. Met ons onderzoek willen we positieve veranderingen teweegbrengen en bijdragen aan meer inclusiviteit, gelijkheid en duurzaamheid.

Middels een transdisciplinaire aanpak ontwerpen, faciliteren en bestuderen wij multi-stakeholderprocessen. Dit betekent dat we de kennis en expertise van een grote verscheidenheid aan actoren betrekken bij het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van onderzoek en innovatie. Denk aan burgers, professionals, beleidsmakers, NGO's, het bedrijfsleven, wetenschappers en studenten. Het tijdig betrekken van deze verschillende perspectieven brengt behoeften en zorgen aan het licht. Dat helpt om nieuwe ideeën op tafel te brengen en te anticiperen op mogelijke belemmeringen.

Meer informatie

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Athena

Icon afbeelding: Athena

Sorteren op: