Collectie (7)

Voedsel in (Amsterdamse) kennisinstellingen

In deze collectie staan de onderzoeksafdelingen van de (kennis)instellingen die onderzoek doen rond het thema voedsel. De indeling is als volgt: partner kennisinstellingen, (inter)nationale kennisinstellingen en overige instellingen.

Klik op 'meer informatie' voor een uitleg over de verschillende onderdelen in deze collectie.

Meer informatie

Partner kennisinstellingen  

Amsterdam Green Campus (UvA)

Amsterdam Green Campus (AGC) is een stichting zonder winstoogmerk van de Universiteit van Amsterdam. Onze doelstellingen zijn:

  • kennisdeling (valorisatie)
  • economische groei van de groene sector in Noordwest Nederland
  • blijvende ontwikkeling van goed gekwalificeerd personeel op mbo-, hbo- en wo niveau (agri, voeding, levenswetenschappen en chemie).

Voor meer informatie zie: UvA - Amsterdam Green Campus

Amsterdam Public Health (VUmc en AMC) 

Het Amsterdam Public Health onderzoeksinstituut richt zich op vraagstukken rondom "volksgezondheid" die relevant zijn voor de maatschappelijke uitdagingen waar grote metropolen, in een globaliserende wereld, voor staan. 

Voor publicaties zie: Amsterdam Public Health - Research output

Athena Institute (VU)

Het Athena Institute is een onderzoeks- en onderwijsafdeling van de Faculteit der Bètawetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam. De missie van Athena is het wetenschappelijk bestuderen en ontwerpen van raakvlakken tussen wetenschap en samenleving, met als doel: 

  • Het vergroten van academische en maatschappelijke begrip van sleutelfactoren in innovatieprocessen. 
  • Het verrijken van de wetenschap met een grotere maatschappelijke legitimiteit en een betere benutting van onderzoek. 
  • Het maatschappelijke bewustzijn verbeteren over hoe innovaties de duurzaamheid, gelijkheid en rechtvaardigheid van de samenleving ten goede kunnen komen. 

Voor publicaties zie: Athena Institute - Research output

HvA Urban Vitality

In de stad wonen uiteenlopende groepen die ondersteuning kunnen gebruiken bij hun gezondheid en leefstijl. Neem kwetsbare ouderen die thuiswonen, kinderen met overgewicht of hartpatiënten die moeten revalideren. Maar ook topsporters, die willen weten hoe zij nog beter kunnen trainen.

De HvA kijkt hoe we de vitaliteit kunnen versterken van deze groepen. Groepen met verschillende culturele achtergronden en sociaal-economische status, van Nieuw-West tot centrum tot Zuid-Oost. Hiervoor werken we samen met bijvoorbeeld de gemeente, zorginstellingen en ziekenhuizen. Én natuurlijk met deze mensen zelf.

Voor publicaties zie: Urban Vitality - Research output

(Inter)nationale kennisinstellingen

Wageningen University & Research 

Aan de Universiteit van Wageningen wordt veel onderzoek gedaan naar verschillende thema's rondom voedsel, zoals: voedselsystemen, voedselzekerheid, gezonde en veilige voeding, voedselverspilling en voedselinnovaties.

De volgende onderzoeksinstituten van de WUR doen onderzoek naar voeding: 

Zie voor meer informatie: 

Het onderzoeksinstituut Wageningen Environmental Research doet onderzoek naar thema's rondom groene en duurzame steden, daaronder valt ook 'stedelijke voedselsystemen'.

Zie voor meer informatie: WUR - Stedelijke voedselsystemen

Voor publicaties van Wageningen Environmental Research zie: research output

Overige instellingen 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bewaakt de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. De NVWA ziet to op de naleving van wetten en regels die gemaakt zijn door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

Zie voor meer informatie: Minsterie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de NVWA

Afbeelding credits

Header afbeelding: Pxhere

Icon afbeelding: WUR - Food & Biobased Research

Sorteren op: