Artikel

Notitie Reikwijdte en Detailniveau planMER windenergie Amsterdam

Commissie Duurzaamheid & Circulaire Economie 23 maart 2023

Amsterdam laat een groot onderzoek doen naar de gevolgen van windmolens op de omgeving: een plan-MER onderzoek. De gemeente gebruikt deze informatie om een Programma Windenergie Amsterdam (PWA) te maken. In het PWA staat in welke zoekgebieden het beste windmolens kunnen worden geplaatst en onder welke voorwaarden kan worden gestart.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)
Voordat het onderzoek begint, komt er een notitie met wat er allemaal onderzocht gaat worden en hoe; een onderzoeksopzet voor het plan-MER. Dat heet een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Het college van B&W heeft deze NRD per 22 februari 2023 vrijgegeven voor inspraak.

Na de tervisielegging van de Notitie (van 22 februari tot 4 april 2023) en het advies over de ontvangen reacties (zienswijzen) start het plan-MER onderzoek.

Behandeld in Commissie Duurzaamheid & Circulaire Economie 23 maart 2023

Behandelend ambtenaar: Ruimte en Duurzaamheid, team RES Wind, Bestuurszaken.rd@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bronvermelding/auteur: Bosch & van Rijn - Marlin ter Huurne, Steven Velthuijsen

Opdrachtgever: gemeente Amsterdam, Ruimte & Duurzaamheid, Programma Windenergie

Alle rechten voorbehouden

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Animatie windmolens Amsterdam

Media

Documenten