Artikel

Fiscale instrumenten inzetten om ruimtelijke doelstellingen te behalen

In 2017 heeft de OESO in een studie over ‘governance of landuse in the Netherlandse, casus Amsterdam’ het Amsterdamse college geadviseerd om met de invoering van de nieuwe Omgevingswet meer financiële/fiscale instrumenten in te zetten om ruimtelijke doelen te halen. In het kader van de Nationale Omgevingsvisie wil Amsterdam samen met het Rijk verkennen hoe de nationale doelstellingen van de NOVI via fiscale instrumenten gerealiseerd kunnen worden. In 2018 is tijdens de werkconferentie ‘We make the City’ het potentiaal van deze sturing voor het eerst verzocht. 

Uitvoerende partij en belangrijke partners: Ruimte en Duurzaamheid, samen met Wonen, Belastingdienst, Financien, Verkeer en Openbare Ruimte, PBL, MinFin, MinBZK, Erasmus Universiteit.

Alle rechten voorbehouden