Artikel

Buurtenquête Centrum-Oost 2018

Meningspeiling van bewoners, ondernemers en werkenden in stadsdeel Centrum, Gebied Centrum-Oost, over uiteenlopende onderwerpen in hun buurt. Het is een belangrijk instrument in het gebiedsgericht werken in het Centrum doordat het inzicht geeft in wat er leeft in de buurt. De resultaten van de buurtenquête vormen de basis van de gebiedsplannen en worden gebruikt bij contact met bewoners en ondernemers, bij de uitvoering etc. Daarnaast dienen de resultaten van de buurtenquête 2018 als input voor de gebiedsagenda 2019-2022. OIS voert de buurtenquête in opdracht van stadsdeel Centrum uit.

Afgerond onderzoek in 2018.

In 2017 is dit onderzoek ook uitgevoerd, zie Buurtenquêtes 2017 Centrum 

Alle rechten voorbehouden

Media

Documenten