Artikel

Eindevaluatie van de pilot Recht doen aan je kind

In deze rapportage worden de resultaten beschreven van de pilot Recht doen aan je kind (RDAJK). Deze pilot beoogt ouders te helpen in het oplossen van een vecht-scheiding door het aanbieden van een intensief weekprogramma.

Auteur(s):Geurts, T., Gutterswijk, R.V.

Organisatie(s):WODC

Jaar van uitgave:2018

 

Bron: website WODC

Media

Documenten