Artikel

Van perceptie naar feit

Asielzoekers en buurtcriminaliteit

De komst van een asielzoekerscentrum (AZC) gaat regelmatig gepaard met protesten van buurtbewoners die vrezen dat de komst van een AZC zal leiden tot meer criminaliteit. Deze zorg is al eerder aanleiding geweest voor onderzoek

In dit rapport staan de volgende twee hoofdvragen centraal die daarin onbeantwoord zijn gebleven:

  1. In hoeverre zijn de aard en omvang van de criminaliteit onder de huidige groepen asielmigranten vergelijkbaar met de patronen onder groepen die in het verleden in Nederland asiel hebben aangevraagd?
  2. In hoeverre heeft de aanwezigheid van een locatie van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in een buurt gevolgen voor de mate waarin reguliere buurtbewoners en overige reguliere gebruikers van de buurt (passanten en bedrijven) er het slachtoffer worden van criminaliteit?

 

Auteur(s): Achbari, W., Leerkes, A.S.

Jaar van uitgave: 2017

 

Bron: website WODC

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Pixabay-magnifying-glass

Media

Documenten