Artikel

Balans van de Leefomgeving 2018

In de Balans van de Leefomgeving brengt het PBL tweejaarlijks in beeld hoe de leefomgeving er in Nederland voor staat. In 2016 reflecteerden we op 20 jaar leefomgevingsbeleid en identificeerden we een aantal hardnekkige grote opgaven, zoals de enorme inspanningen die het terugdringen van de broeikasgasemissies vraagt en de transitie naar een circulaire economie. Na het verkennen van de grote leefomgevingsopgaven gaat het nu meer en meer om het daadwerkelijk aanpakken daarvan, op een manier die de hele samenleving daarin meeneemt. Nederland duurzaam vernieuwen.

In 10 hoofdstukken gaan we dieper in op de beleidsvelden ónder de hardnekkige opgaven. Denk aan klimaatadaptatie, waterkwaliteit, woningmarkt en natuur.

We eindigen met een beschouwing over de 3 thema’s die de belangrijkste duurzaamheidstransities in Nederland betreffen: klimaat en energie, landbouw en voedsel en circulaire economie. Welke transities zijn er precies nodig, zijn ze met elkaar te vergelijken, kan de ene transitie een voorbeeld zijn voor de ander, en welke barrières en kansen zijn er om deze transities (tegelijkertijd) te realiseren?

Beslissende fase

Zowel het klimaat- als het landbouwbeleid is in een beslissende fase beland, zo concludeert het PBL in deze Balans van de Leefomgeving. De opgaven voor de leefomgeving blijven groot. Nederland kent een te hoge uitstoot van broeikasgassen om aan de klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen, delen van de landbouw lopen hard tegen maatschappelijke en ecologische grenzen aan en de biodiversiteit staat sterk onder druk.

Beleid op het vlak van klimaatverandering, landbouw & voedsel en een circulaire economie bevindt zich in een beslissende fase. Er moet nú worden doorgepakt.

 

 

Auteur(s) Petra van Egmond, Hans Elzenga, Martijn Spoon
   

 

Bron: website PBL

Media

Documenten