Artikel

OIS (2017) Monitor diversiteit in het voortgezet onderwijs 2016/’17

Leerlingen op Amsterdamse middelbare scholen hebben steeds vaker hoogopgeleide ouders (43%). Er zijn echter grote verschillen in de leerlingenpopulatie per type school. Ook de ontwikkeling door de jaren heen van het aandeel kinderen met hoogopgeleide ouders verschilt per type school. Veel leerlingen gaan naar een middelbare school in Centrum/Zuid, dit zijn vooral leerlingen met hoogopgeleide ouders.

Verschillende leerlingen op verschillende typen scholen
Het aandeel leerlingen in het voortgezet onderwijs met hoogopgeleide ouders neemt toe. Door verschillen in adviezen en schoolkeuzes zijn er grote verschillen in de leerlingenpopulatie per type school. Scholen met enkel vmbo of praktijkonderwijs hebben een laag aandeel leerlingen met hoogopgeleide ouders. Categorale vwo-scholen hebben juist een hoog aandeel leerlingen met hoogopgeleide ouders. De toename van het aandeel kinderen met hoogopgeleide ouders zien we terug op categorale vwo-scholen, havo/vwo scholen en categorale vmbo-t en/of havo scholen. Op scholen waar het aandeel hoogopgeleide ouders rond of onder het gemiddelde ligt (praktijkonderwijs, smalle en brede vmbo scholen en scholengemeenschappen) is dit aandeel de afgelopen jaren echter stabiel gebleven.

Figuur 1  Leerlingen met hoogopgeleide ouders per type VO-school, 2013/’14-2016/’17 (procenten)
bron: OJZ, OIS en CBS (bewerking van OIS)


Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat het totaalbeeld van de leerlingenpopulatie in de stad verandert. Het aantal leerlingen op sociaaleconomisch gemengde scholen (40-60% leerlingen met hoogopgeleide ouders) neemt iets af. Het aantal leerlingen op scholen met veel kinderen met hoogopgeleide ouders neemt toe. Sinds schooljaar 2015/’16 zijn er scholen waar meer dan 80% van de leerlingen hoogopgeleide ouders heeft.

Vooral leerlingen met hoogopgeleide ouders trekken naar Centrum/Zuid
Op het moment dat zij naar de middelbare school gaan is een deel van de leerlingen bereid om buiten hun eigen stadsdeel naar school te gaan. In Centrum/Zuid staan veel middelbare scholen en een groot deel van de middelbare scholieren gaat hier dan ook naar school. Het opleidingsniveau van de ouders lijkt met name een bepalende factor in de trek naar scholen in Centrum/Zuid: vooral leerlingen met hoogopgeleide ouders gaan vaak naar school in Centrum/Zuid. Dit verschil blijft ook als er rekening wordt gehouden met het onderwijsniveau van de leerling.

Bron: website OIS (publicatie in nieuwsbericht 8 december 2017)

Afbeelding credits

Icon afbeelding: PxFuel - Diversity

Media

Documenten