Artikel

Modellen en het beleidsproces: planning van kantoor- en bedrijfsruimte in Amsterdam

Julia Delemarre van TU Delft is 19 maart 2018 begonnen met haar afstudeeronderzoek bij Economische Zaken van de Gemeente Amsterdam. Zij wordt begeleid door Martijn van Vliet, hoofdecononoom bij de gemeente, en Scott Cunningham van TU Delft. Het onderzoek gaat over het gebruik van modellen en model vertalingen in het beleidsproces, met als casestudy de planning van kantoor- en bedrijfsruimte in Amsterdam. De 'match' voor dit onderzoek kwam tot stand via Caroline Nevejan, CSO van de gemeente.

Beleidsmakers gebruiken vaak modellen en model vertalingen om hun beslissingen op te baseren. Er is weinig kennis over het maken en het gebruik van deze model vertalingen: tekstuele representaties van modellen. Dit gebrek aan onderzoek en literatuur over model vertalingen is een probleem doordat verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van model vertalingen een grote invloed kan hebben op beleid, terwijl de beleidsmaker denkt gefundeerde beslissingen gemaakt te hebben. Dit onderzoek kijkt naar het beleidsproces rond de planning van kantoor- en bedrijfsruimte in Amsterdam om te onderzoeken wat model vertalingen nuttig maakt en hoe deze gebruikt zouden moeten worden. De onderzoeksvraag die beantwoord wordt is: Hoe kunnen het model en de model vertalingen die gebruikt worden door gemeente Amsterdam bij het plannen van kantoor- en bedrijfsruimte effectief gebruikt en gevalideerd worden voor het maken van beleid? De verschillende model vertalingen die gebruikt worden bij het plannen van kantoor- en bedrijfsruimte zijn de verschillende cases die onderzocht worden. Door interviews met experts en beoordeling van model vertaling documentatie wordt een evaluatie gemaakt van het maken en het gebruik van model vertalingen. Voor de beleidsmakers van Amsterdam resulteert het onderzoek in een advies over hoe de huidige model vertalingen gebruikt kunnen worden en over hoe valide de vertalingen zijn voor het gebruik bij de planning van kantoor- en bedrijfsruimte in Amsterdam. De algemene resultaten van het onderzoek bestaan onder andere uit stappen voor effectieve vertaling van modellen en stappen voor effectief gebruik van model vertalingen.

Bron: tekst van Julia Delemarre, 20 maart 2018

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Header afbeelding: De Boelelaan met zicht op de hoogbouw van de Zuidas. Fotograaf Edwin van Eis. Beeldbank Amsterdam

Icon afbeelding: De Boelelaan met zicht op de hoogbouw van de Zuidas. Fotograaf Edwin van Eis. Beeldbank Amsterdam