Artikel

Amsterdams onbehagen

Op zoek naar achtergronden van maatschappelijk onbehagen en onveiligheidsgevoelens in Amsterdam Noord en Nieuw-West.

Onderzoek van Saxion/Hogeschool Utrecht naar de oorzaken van gevoelens van onveiligheid en onbehagen en hun onderlinge relaties. Geuzenveld en Tuindorp Oostzaan in Noord dienen als proeftuin. Het betreft een vervolg op een promotieonderzoek van de VU naar de relatie tussen veiligheidsbeleving in de woonomgeving en de "fear of crime"

Door:
dr. Remco Spithoven (Saxion)
dr. Annemarijn Walberg (Saxion)

Met medewerking van:
Anthonie Drenth MSc. (HU)
Marlou Teerlink MSc. (HU)
Tom Siegert BA (HU)
Sarah Ebrahem (HU)

Februari 2019

Zie ook :Proefschrift Keeping trouble at safe distance

Alle rechten voorbehouden

Media

Documenten