Artikel

Amsterdam Circulair Evaluatie & Handelingsperspectieven

Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid 12 juli 2018

In 2017 heeft de gemeente twee circulaire programma’s uitgevoerd: Amsterdam Circulair, Leren door te doen en het complementaire Circulair Innovatieprogramma (2016-2018). Doel van beide programma’s was al doende aan te tonen dat de circulaire economie een realistisch en rendabel concept is. Uit de evaluatie: Amsterdam circulair evaluatie en handelingsperspectieven komt naar voren dat dat inderdaad het geval is.

Leren door te doen

De aanpak van leren door te doen, waarbij gemeente, marktpartijen en kennisinstellingen de ervaringen breed met elkaar delen, blijkt succesvol. Er is actief en interdisciplinair samengewerkt bij het opstellen van de programma’s, bij de uitvoering daarvan en bij de validatie van de evaluatie. Er zijn 73 projecten geëvalueerd en bij de validatie zijn meer dan 100 marktpartijen betrokken. De evaluatie en marktvalidatie tonen aan dat Amsterdam (inter)nationaal wordt gezien als koploper. Er is bewijskracht geleverd dat een circulaire economie realistisch en rendabel is. De huidige gemeentelijke aanpak van Leren door te Doen en de inzet op de waardeketens bouw en biomassa was succesvol.

Realistisch en rendabel

De evaluatie toont dus aan dat circulaire economie realistisch en rendabel is. Realistisch, omdat de technische mogelijkheden groot zijn: zowel bestaande projecten als steeds weer nieuwe innovaties laten zien dat kringlopen hoogwaardig en lokaal te sluiten zijn. En rendabel omdat circulaire projecten financieel concurrerender zijn met traditionele projecten wanneer de externe kosten worden meegenomen. Daarbij is ook een (inter) nationale belastingverschuiving van arbeid naar grondstoffen noodzakelijk.

Transitie naar een circulaire economie meer gemeengoed

De transitie naar een circulaire economie wordt steeds meer gemeengoed. De transitie zit echter nog in de fase waarin vooral een kleine groep innovatieve koplopers de systeemveranderingen doorvoert. Het is zaak dat er nu een volgende, grotere groep bij wordt betrokken.

Bron: www.amsterdam.nl, Nieuws Duurzaam Amsterdam, 8 maart 2018

Deze evaluatie is uitgevoerd door Circle Economy en Copper8, in opdracht van de Gemeente Amsterdam.

De eindrapportage is tegengelezen door betrokkenen bij de onderzoeksprogramma’s van AMS en de HvA, en door de projectleiders van de benoemde programma’s. Hun opmerkingen zijn verwerkt in dit document. Zie voor meer informatie over methodologie bijlage 1 in het bijgevoegde evaluatierapport.

Behandeld in de Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid van 12 juli 2018

Behandelend ambtenaar: Eveline Jonkhoff, email: e.jonkhoff@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

 

Aanvullende informatie

Media

Documenten