Artikel

Urban Learning

Integrative energy planning of urban areas. Collective learning for improved governance.

Urban Learning is een Europees project over hoe je de duurzame ambities in gebiedsontwikkeling kan organiseren. In Urban Learning wisselen de steden Amsterdam, Berlijn, Parijs, Stockholm, Warschau, Wenen (trekker), Zaanstad en Zagreb kennis en ervaring uit op dit onderwerp. Het project valt onder het Horizon2020 programma.

Het doel is dat deze steden van elkaar leren. Het gaat daarbij over hoe gemeenten intern hun processen organiseren, samenwerken van planvorming tot uitvoering en ook hoe gemeenten samenwerken met andere partijen zoals gebiedseigenaren, energiebedrijven, ontwikkelaars en bewoners. Het gaat dus om de organisatorische en sociale kant van duurzaamheid en niet zozeer om de technische kant. Het gaat om het organiseren van innovatie in processen om de samenwerking tussen actoren te verbeteren. Amsterdam werkt in dit project direct samen met Zaanstad. Er is daarvoor een lokale werkgroep actief met een vertegenwoordiging van de gebieden Amstelkwartier (Amsterdam), Brokking (Zaanstad), Buiksloterham (Amsterdam), Hembrugterrein (Zaanstad) en (Zaanstad).

  • Looptijd: 2015 - zomer van 2017
  • Partners: Amsterdam, Berlijn, Parijs, Stockholm, Warsaw, Wenen, Zaanstad en Zagreb

Bron: website Amsterdam en Europa

Voor meer informatie: http://www.urbanlearning.eu/

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Icon afbeelding: beeld van homepage http://www.urbanlearning.eu/