Artikel

Sportdeelname-index

Meting april en november 2017

Amsterdam is de eerste gemeente in Nederland met een stedelijke sportdeelname-index. Twee keer per jaar wordt inzicht verkregen in sport en beweegdeelnmame op gebiedsniveau door middel van een korte vragenlijst aan een panel. De index is een momentopname van het sport- en beweeggedrag in de maanden april en november. De gemeente gebruikt de gegevens uit de index om beter in te spelen op de sportbehoefte van de Amsterdammer.

Deze rapporten bevatten de resultaten van de tweede en de derde meting van de sportdeelname-index, over de maand april en november 2017. Op enkele hoofdzaken worden deze resultaten ook vergeleken met de eerste meting (over november 2016) en met de landelijke resultaten.

De organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van dit onderzoek: Gemeente Amsterdam (Sport en Bos, en OIS), NOC*NSF, GFK

Bron: rapport Sportdeelname gemeente Amsterdam van https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/sport-bos/sportbeleid/onderzoeken/

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Voetbal meiden

Media

Documenten