Artikel

Sportdeelname Index 2018

Sport- en beweegparticipatie van Amsterdammers

Twee keer per jaar wordt inzicht verkregen in sport en beweegdeelnmame op gebiedsniveau door middel van een korte vragenlijst aan een panel. De index geeft een momentopname van het sport- en beweeggedrag in de maanden april en november. De gemeente gebruikt de gegevens uit de index om beter in te spelen op de sportbehoefte van de Amsterdammer per stadsdeel of gebied.

In samenwerking met Gfk, NOC*NSF, OiS.

Afbeelding credits

Header afbeelding: gymfestijn_Evan Eis_ fotobank gemeente

Icon afbeelding: Seniorensport, fotograaf Edwin van Eis, Beeldbank Amsterdam

Media

Documenten