Artikel

O&S Lunchsessie: De ecologische voetafdruk van de Amsterdammer

Bijna 90 procent van de Amsterdammers maakt zich zorgen over de vervuiling van de aarde, de uitputting van grondstoffen en de uitstoot van broeikasgassen. En 84 procent van de Amsterdammers vindt het belangrijk om hun ecologische voetafdruk te beperken. Maar hoe kunnen Amsterdammers door hun leefstijl aan te passen verschil maken? Dat vliegen tot veel CO2-uitstoot leidt weet iedereen, maar vaak zit milieu-impact verborgen in productieketens van goederen. Zijn Amsterdammers zich hiervan bewust? En als dat bewustzijn er is, leidt dat dan ook tot duurzamer gedrag?

Deze vragen staan centraal in de speciale O&S Lunchsessie in de Week van de Circulaire Economie. Samen met Babette Porcelijn van ThinkBigActNow zal onderzoeker Leander Wolters dieper ingaan op de verborgen impact van de Amsterdammer. Zij bezien niet alleen naar welk gedrag de grootste milieuvoetafdruk veroorzaakt, maar ook naar de sociaaleconomische factoren die hierbij een rol spelen.

Lunchsessie: De ecologische voetafdruk van de Amsterdammer

Afbeelding credits

Header afbeelding: rect-lunchsessie_25.jpg