Redacteur

Martijn Metzing

 • Openbaar

  Datavisualisatie O&S

  Hieronder vind je alles over datavisualisatie bij Onderzoek en Statistiek…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Wat stemt Amsterdam?

  Dit dashboard met alle uitslagen sinds 1918 laat zien dat Amsterdam vaak…

  Lees meer over
 • Collectie (5)

  O&S: Dashboards

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Dashboard Metropoolregio

  Dit nieuwe dashboard toont een groot aantal cijfers over de Metropoolregio…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Mobiliteit in de MRA: verschillen in bereikbaarheid van banen en voorzieningen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitor fietstevredenheid 2023

  Fietsers in de gemeente Amsterdam geven hun rit gemiddeld een 7,3. Dit…

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  O&S: Verkeer

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Verkeer in cijfers

  Amsterdam wordt steeds drukker. Inwoners, bezoekers en toeristen bewegen…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Criminele inmenging in de Amsterdamse amateursport

  Criminele inmenging komt niet vaak voor in de Amsterdamse amateursport

  Lees meer over
 • Openbaar

  Sportmonitor 2022

  De sportmonitor 2022 bekijkt het aandeel Amsterdammers dat sport, hoe vaak…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Sport in Amsterdam

  Amsterdammers sporten meer dan het landelijk gemiddelde. Door corona…

  Lees meer over
 • Collectie (4)

  O&S: Sport

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Sportdeelname weer op niveau van vóór corona

  De sportdeelname van Amsterdammers ligt in april 2022 weer op het niveau…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Aanpak Amsterdamse Poort vervolgmeting

  In de Amsterdamse Poort in stadsdeel Zuidoost is sprake van complexe…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitor Warenmarkten 2022

  De kwaliteit van producten is de belangrijkste reden voor marktbezoek in…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Bezoekersprognose 2023-2025

  Deze Amsterdamse bezoekersprognose beschrijft de verwachte ontwikkeling…

  Lees meer over
 • Collectie (4)

  O&S: Economie

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Vacatures in Amsterdam 2023

  Bedrijven kampen met personeelstekorten. Ook zal op bepaalde sectoren de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdamse Burgermonitor 2019

  Aan de vooravond van de coronacrisis stond Amsterdam er goed voor. De…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdamse Burgermonitor 2021

  De Burgermonitor gaat in op het gedrag en de opvattingen van Amsterdammers…

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  Burgermonitor

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdamse Burgermonitor 2021: Verschillen in beleving van de stad

  Het vertrouwen in de regering en de Tweede Kamer is tussen 2019 en 2021…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Wonen in de Metropoolregio Amsterdam 2021

  De publicatie ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam 2021’ bevat de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Woningmarkt regio Amsterdam steeds verder uit balans

  De vraag van woningzoekenden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) komt…

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  O&S: Wonen in de Metropoolregio Amsterdam

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Druk op woningmarkt MRA zet onverminderd door

  De MRA heeft een grote aantrekkingskracht op huishoudens uit binnen- en…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Onderzoeken impact corona

  Het symposium van OIS was gewijd aan de impact van corona op Amsterdam.

  Lees meer over
 • Openbaar

  De Staat van de Stad Amsterdam XI; enorme impact van corona, voorzichtig herstel

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  O&S: Corona

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Factsheet Economische kerncijfers Amsterdam september en oktober 2021

  In deze factsheet kijken we naar de ontwikkeling van een vaste set…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Prognose bevolking 2024-2050

  Amsterdam blijft groeien, vooral door buitenlandse migratie. Na de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Overlast

  Ervaren overlast heeft invloed op de leefbaarheid in een buurt en kan…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Waarom voelen veel bewoners in sommige buurten in Noord zich onveilig?

  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitor Sociale Veiligheid openbaar vervoer 2022

  De ervaren drukte en overlast in het OV, het aantal door vervoerders…

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  O&S: Veiligheidsbeleving

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Huiselijk geweld Amsterdam-Amstelland

  Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) heeft onderzocht in hoeverre…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Meer jongeren van 12-17 jaar verdacht van misdrijf

  In 2022 werd 2,4 procent van alle Amsterdamse jongeren in de leeftijd van…

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  O&S: Criminaliteit en slachtofferschap

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Fysieke seksuele grensoverschrijding en ongewenste sexting

  Van de ruim 13.000 ondervraagde Amsterdammers werd 18 procent ooit weleens…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Enquête camera's openbare ruimte

  Steeds vaker wordt in de openbare ruimte gebruik gemaakt van camerabeelden.

  Lees meer over
 • Openbaar

  Stoeptegel-interventie tegen straatdealers

  Straatdealers veroorzaken in de Amsterdamse binnenstad overlast en vallen…

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  O&S: Veiligheidsmaatregelen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Onderzoek cameratoezicht in Amsterdam 2023

  In Amsterdam worden alle gebieden waar cameratoezicht is ter handhaving…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Dataset Basisbestand Gebieden Amsterdam (BBGA)

  Het Basisbestand Gebieden Amsterdam (BBGA) bevat kerncijfers op het niveau…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Gebiedsanalyses 2022

  Gebiedsanalyses zijn korte beschrijvingen van alle 25 gebieden in…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Dashboard kerncijfers

  Amsterdam telt zeven stadsdelen en één stadsgebied: Weesp. Daarnaast is de…

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  O&S: Gebieden

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitor Groen 2022

  De gemeente zet in op groen dat bijdraagt aan opgaven op het gebied van…

  Lees meer over
 • Openbaar

  De waarde van groen

  De stad wordt steeds voller en de druk op de openbare ruimte neemt toe.

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  O&S: Groen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Groen in de stad in kaart

  Hoe groen is Amsterdam? Met de Monitor Groen brengen we in kaart hoeveel…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Mbo onderwijsloopbanen van verschillende groepen studenten en stagetekorten

  Lees meer over
 • Openbaar

  Hoe verloopt de onderwijsloopbaan van een mbo-student in Amsterdam?

  Sinds een aantal jaar monitort Onderzoek en Statistiek (O&S) de…

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  O&S: Middelbaar beroepsonderwijs

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Overstap van het voortgezet onderwijs naar het mbo

  Het niveau op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) sluit vaak aan bij het…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Factsheet schoolloopbaan en het stapelen van diploma’s op middelbare scholen

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  O&S: Voortgezet onderwijs

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Leerlingenprognose voortgezet onderwijs 2022/’23

  Het aantal leerlingen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs stijgt en…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Segregatiemonitor primair en voortgezet onderwijs 2022/’23

  Het aandeel leerlingen met hbo-/wo-opgeleide ouders blijft stijgen. Dat…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Leerlingenprognose basisonderwijs 2022/’23

  Het aantal leerlingen in het Amsterdamse basisonderwijs daalt en deze…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Lezen, taal en rekenen in groep 8

  In groep 8 maken leerlingen de centrale eindtoets waarin hun…

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  O&S: Primair onderwijs

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Dataset Bevolkingsprognoses Amsterdam

  Deze dataset bevat tabellen over de bevolkingsprognoses voor Amsterdam

  Lees meer over
 • Collectie (4)

  O&S: Bevolkingsprognose

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Prognose bevolking 2023-2050

  Na het stagneren van de bevolkingsgroei in 2020 zien we in 2021 en 2022…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Wonen in de Metropoolregio Amsterdam

  De Metropoolregio Amsterdam groeit en er is veel vraag naar woningen. De…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Staat van de Metropoolregio Amsterdam 2022

  In 2020 heeft de MRA de ‘Agenda voor een toekomstige en evenwichtige…

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  O&S: Metropoolregio Amsterdam

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (3)

  O&S: Circulaire Economie

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  CO2-uitstoot in 2020, 2021 en 2022

  O&S brengt de CO2-uitstoot van de stad in kaart. Dit rapport bevat de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  CO2-uitstoot in 2019, 2020 en 2021

  Amsterdam wil de CO2-uitstoot op haar grondgebied tot 95 procent in 2050

  Lees meer over
 • Openbaar

  Circulaire werkgelegenheid Amsterdam

  Om een circulaire economie te realiseren is er verandering nodig in alle…

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  O&S: Veiligheidsindex

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Veelvoorkomende criminaliteit neemt toe

  Uit de veiligheidsindexen die O&S berekent blijkt dat de geregistreerde…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Veiligheid in beeld

  Op deze pagina kunt u de sociale veiligheid van een wijk vergelijken met…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Dataset Cijfers Veiligheidsindex

  Met de veiligheidsindexen kan de sociale veiligheid van een wijk worden…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Bezoekersprognose 2023-2025

  In maart van 2023 is de nieuwe bezoekersprognose voor de periode 2023-2025…

  Lees meer over
 • Collectie (3)

  O&S: Toerisme

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Toerisme MRA 2022-2023

  Het rapport Toerisme MRA 2022-2023 beschrijft de ontwikkeling van de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Toerisme in de Metropoolregio Amsterdam

  Onderzoek en Statistiek verzamelt en analyseert cijfers over het toerisme…

  Lees meer over
 • Openbaar

  O&S Lunchsessie: De ecologische voetafdruk van de Amsterdammer

  Bijna 90 procent van de Amsterdammers maakt zich zorgen over de vervuiling…

  Lees meer over
 • Openbaar

  O&S Lunchsessie: Hoe groen is Amsterdam?

  Zestig procent van de publieke buitenruimte van Amsterdam is groen. We…

  Lees meer over
 • Openbaar

  O&S Lunchsessie: Wat beweegt de Amsterdammer?

  Amsterdammers vullen hun vrije tijd op verschillende manieren in

  Lees meer over
 • Openbaar

  O&S Lunchsessie: Wie gaat er nog naar de markt?

  Onderzoek & Statistiek vertelt elke maand een verhaal over de stad. Over…

  Lees meer over
 • Openbaar

  O&S Lunchsessie: Zicht op ondermijning

  Onderzoek & Statistiek vertelt elke maand een verhaal over de stad. Over…

  Lees meer over
 • Openbaar

  O&S Lunchsessie: Voetafdruk van de stad

  Onderzoek & Statistiek vertelt elke maand een verhaal over de stad. Over…

  Lees meer over
 • Openbaar

  O&S Lunchsessie: Op weg naar een miljoenenstad

  Onderzoek & Statistiek vertelt elke maand een verhaal over de stad. Over…

  Lees meer over
 • Openbaar

  O&S Lunchsessie: Over overlast - meldingen en meldingsbereidheid

  Onderzoek & Statistiek vertelt elke maand een verhaal over de stad. Over…

  Lees meer over
 • Openbaar

  O&S Lunchsessie: Achter de komma, cijfers die het nieuws niet haalden

  Lees meer over
 • Openbaar

  O&S Lunchsessie Middelbare scholieren: diploma's en welzijn

  Onderzoek & Statistiek vertelt elke maand een verhaal over de stad. Over…

  Lees meer over
 • Openbaar

  O&S Lunchsessie: Stemmen en Scepsis in Amsterdam

  Onderzoek & Statistiek vertelt elke maand een verhaal over de stad. Over…

  Lees meer over
 • Openbaar

  O&S Lunchsessie: Wie winkelt er nog in Amsterdam?

  Onderzoek & Statistiek vertelt elke maand een verhaal over de stad. Over…

  Lees meer over
 • Openbaar

  O&S Lunchsessie: Hoe veilig is de stad?

  Onderzoek & Statistiek vertelt elke maand een verhaal over de stad. Over…

  Lees meer over
 • Openbaar

  O&S Lunchsessie Wonen in de MRA: hoe betaalbaar, haalbaar en leefbaar is het?

  Lees meer over
 • Openbaar

  O&S Lunchsessie Armoede en schulden: Waar valt het kwartje?

  Onderzoek & Statistiek vertelt elke maand een verhaal over de stad. Over…

  Lees meer over
 • Collectie (2)

  O&S: Armoede

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (15)

  O&S: Verkiezingen

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  O&S Lunchsessie: De Staat van de Stad publicatie 2023

  Terwijl het Amsterdam economisch voor de wind gaat, noemt in 2022 nog maar…

  Lees meer over
 • Collectie (2)

  O&S: De Staat van de Stad

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (25)

  O&S: Lunchsessies

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  O&S Lunchsessie: Amsterdammers in de kou?

  25 oktober 2022

  Lees meer over
 • Openbaar

  Energiearmoede in Amsterdam 2021

  Factsheet O&S, gemeente Amsterdam

  Lees meer over
 • Collectie (28)

  Onderzoek en Statistiek (O&S)

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  O&S Lunchsessie Materialen in de stad: Hoe circulair is onze economie?

  Lees meer over
 • Openbaar

  O&S Lunchsessie: Metropoolregio Amsterdam - Welvaart en welzijn in balans?

  Lees meer over
 • Collectie (24)

  O&S Specials 2022

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Animatie: Sport in Amsterdam

  Amsterdammers sporten meer dan het landelijk gemiddelde. Door corona…

  Lees meer over
 • Collectie (34)

  Onderzoek O&S 2022

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  O&S Lunchsessie Kwetsbaar in de stad: Extra geraakt door de coronacrisis?

  Lees meer over
 • Openbaar

  Animatie: Nieuwbouw in Amsterdam

  Bekijk het verloop van bouwen in Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  O&S Lunchsessie Onderwijs: Bepaalt je basisschooladvies je toekomst?

  Lees meer over
 • Openbaar

  Dashboard: Toerisme in Amsterdam

  Hoeveel toeristen kwamen er naar Amsterdam?

  Lees meer over
 • Openbaar

  Animatie: Afval in Amsterdam

  Amsterdammers produceren minder afval, maar zetten het vaker naast de…

  Lees meer over
 • Collectie (44)

  O&S Factsheets 2021

  Openbaar
  Lees meer over
 • Openbaar

  Animatie & factsheet: Armoede in Amsterdam

  Corona raakt de economie hard. Het aantal minimahuishoudens neemt toe. In…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Dashboard: Onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA)

  De resultaten van het onderzoek ‘Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Seksuele grensoverschrijding in Amsterdam

  Visual door Amsterdamnu en het Stedelijk Strategieteam

  Lees meer over
 • Openbaar

  O&S Lunchsessie Toerisme: Hoeveel toeristen komen er deze zomer?

  Onderzoek en Statistiek vertelt elke maand een verhaal over de stad. Over…

  Lees meer over
 • Openbaar

  O&S Lunchsessie Bevolking: Groei en onzekerheid

  Onderzoek en Statistiek vertelt elke maand een verhaal over de stad. Over…

  Lees meer over
 • Openbaar

  O&S Lunchsessie Gezinnen: Gaan ze weg of blijven ze?

  Onderzoek en Statistiek vertelt elke maand een verhaal over de stad. Over…

  Lees meer over
 • Openbaar

  O&S Lunchsessie Jeugdwerkloosheid: Voor wie is er werk in coronatijd?

  Lees meer over
 • Collectie (40)

  Onderzoek 2021 O&S

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (53)

  O&S Specials 2021

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (66)

  Onderzoek 2020 O&S

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (31)

  O&S: 2017 en eerder

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (45)

  Onderzoek 2018 O&S

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (53)

  Onderzoek 2019 O&S

  Openbaar
  Lees meer over
 • Collectie (13)

  O&S: Geschiedenis in cijfers

  Openbaar
  Lees meer over
 • Zoekopdracht (905)

  Keyword (organisatie): Onderzoek en Statistiek (O&…

  Openbaar
  Lees meer over