Artikel

O&S Lunchsessie Kwetsbaar in de stad: Extra geraakt door de coronacrisis?

Onderzoek en Statistiek vertelt elke maand een verhaal over de stad. Over de bevolking, de woningmarkt, het onderwijs en de vele andere thema’s die vertellen hoe het er voor staat in Amsterdam.

In deze zesde lunchsessie bespreken Ellen Lindeman, Lieselotte Bicknese en Hetty van Kempen de vraag hoe kwetsbaarheid zich manifesteert in de stad. De meest kwetsbare Amsterdammers hebben achterstanden op verschillende gebieden, zoals werk, financiën en gezondheid. Daarnaast zien we dat deze groep niet gelijkmatig over de stad is verspreid, maar dat er gebieden, wijken en buurten zijn waar (veel) meer kwetsbare Amsterdammers wonen dan elders. Kwetsbaarheid komt doorgaans niet ineens: het bouwt zich op in jaren. Hoe vergaat het de meest kwetsbare Amsterdammers sinds de coronacrisis? En zijn er ook andere, ‘nieuwe’ groepen kwetsbaren die worden geraakt door deze crisis?

Lunchsessie Kwetsbaar in de stad: Extra geraakt door de coronacrisis?

Afbeelding credits

Header afbeelding: 06-2021-10-26-lunchsessie-titelblad-kwetsbaar-in-de-stad-extra-geraakt-door-de-coronacrisis.jpg