Artikel

Schuldenmonitor 2023

In 2022 heeft naar schatting 8 procent van de Amsterdammers problematische schulden. Dit zijn schulden en/of betalingsachterstanden, anders dan alleen studieschulden, die men zelf als een probleem ervaart. Het aandeel Amsterdammers met ervaren problematische schulden is in 2022 iets lager dan in voorgaande jaren. Slechts een minderheid ontvangt hulp bij schulden. Deze gegevens zijn gebaseerd op de Regionale Enquête Beroepsbevolking, een stadsbrede enquête die vier keer per jaar door O&S wordt verspreid.

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: rect-geldstukken-euros-munten-2820-geld1.jpg