Artikel

Amsterdamse aanpak voor klimaatveerkracht

Presentatie Sacha Stolp - Ciudades del Futuro 2022

In deze presentatie benadrukt Sacha Stolp (IB, gemeente Amsterdam) dat samenwerking tussen overheid, bedrijven en kennisinstellingen essentieel is om stedelijke uitdagingen aan te pakken. Ze bespreekt de urgentie van het aanpassen van steden aan klimaatverandering en gebruikt Amsterdam als casestudy. Sacha belicht innovatieve projecten, zoals een levend laboratorium met groene daken, waaruit de toewijding van de stad aan duurzaamheid blijkt. Ze benadrukt het belang van financiering en het creëren van leefbare steden door voortdurende samenwerking en financiële toewijding.

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Ciudades del Futuro logo | Source: CdF website