Artikel

Monitor vijfde verplaatsing coffeeshops Amsterdam

Commissie Algemene Zaken 23 november 2023

De gemeente Amsterdam voert momenteel de pilot verplaatsing coffeeshops uit. In dit experiment wordt enkele coffeeshops de mogelijkheid geboden zich te vestigen op een nieuwe locatie in de stad. Door het uitvoeren en monitoren van de pilot wil de gemeente Amsterdam inzicht krijgen in de overlast van en de beeldvorming over de coffeeshops. Verder wordt inzicht verkregen in de voorwaarden die aan de coffeeshop en de locatie kunnen worden gesteld om bij te dragen aan een kleinschalige, transparante en
beheersbare branche, die verantwoordelijkheid neemt voor de omgeving en de risico’s van cannabisgebruik. Op basis van de monitor wordt nagegaan wat de gevolgen van de vestiging op de nieuwe locatie zijn. De gemeente Amsterdam heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval opdracht gegeven de lokale (neven)effecten van het experiment te monitoren.

Behandeld in Commissie Algemene Zaken 23 november 2023

Behandelend ambtenaar:OOV, Y. van Groenigen, y.van.groenigen@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Bron:

Colofon
©Breuer&Intraval
September 2023

Tekst: I. Schoonbeek, E. van der Lee, R. Mennes
Opmaak: M. Haaijer
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Aanvullende informatie

Media

Documenten