Artikel

De Werkwijze van de WOA-PO

De Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam Primair Onderwijs (WOA-PO) is een netwerk van Amsterdamse basisschoolbesturen, opleidingen en kennisinstellingen die sinds 2016 gezamenlijk praktijkgericht onderzoek doen naar vraagstukken die leven in de grootstedelijke onderwijspraktijk. Het belangrijkste doel van de WOA-PO is bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek door het uitvoeren van betekenisvol, praktijkgericht onderwijsonderzoek door onderwijsprofessionals in samenwerking met onderwijsonderzoekers. Daarbij wordt veel belang gehecht aan gelijkwaardigheid, dialoog en gedeeld eigenaarschap, omdat dat leidt tot betekenisvoller onderzoek en betrokkenheid van alle deelnemers. In dit document beschrijven we de werkwijze van de WOA-PO. De aanleiding om onze werkwijze te expliciteren is dat er de afgelopen jaren diverse initiatieven zijn ontwikkeld om wetenschappelijke kennis en een onderzoeksmatige aanpak een belangrijker rol te laten spelen in de onderwijspraktijk. We merken dat het belangrijk is (voor scholen en kennisinstellingen) om duidelijk te maken wat de werkwijze van de WOA-PO uniek maakt en aan welke kwaliteitscriteria nieuwe projecten moeten voldoen om als een typisch WOA-project beschouwd te worden.

Colofon

Wil je meer informatie over de WOA of advies? Dan kun je een afspraak maken met WOA-
coördinatoren Lisa Gaikhorst (l.gaikhorst@uva.nl) en/of Saskia van Caem (s.van.caem@askoscholen.nl).

Deze brochure is samengesteld door de regiegroep van de WOA Leden van de regiegroep zijn:
• Niels de Ruig (Staij)
• Hester Edzes (Asko)
• Francien Bontekoe (Zonova)
• Marianne Boogaard (Kohnstamm Instituut,
UvA)
• Marco Snoek (HvA)
• Saskia van Caem (Admiraal de Ruyterschool)
• Monique Volman (UvA)
• Lisa Gaikhorst (UvA)


Media

Documenten