Artikel

Buurtmuseum: Berlage MuseumWoning

Verkennend onderzoek naar een Berlage MuseumWoning in de Transvaalbuurt

Het initiatief: In 2012 is uit een brainstorm van particulieren en het stadsdeel om de Transvaalbuurt positief onder de aandacht te brengen het idee gerezen voor de inrichting van een eigen buurtmuseum. Enerzijds kan zo’n museum de buurt op de kaart zetten, anderzijds kan het de cohesie onder de bewoners versterken. Dragers van het initiatief zijn Daniël Metz, cultuurhistoricus en bewoner van de Transvaalbuurt, en Patricia Collette, op dat moment Strategisch Adviseur bij Stadsdeel Oost. Bij een eerste oriëntatie bleken Stadsdeel Oost en Stadgenoot, eigenaar van een mogelijke locatie voor het buurtmuseum, positief te staan ten opzichte van de voorgestelde plannen. De plannen moesten nog wel getoetst worden op behoefte en draagvlak uit de buurt.

In overleg met Stadsdeel Oost is besloten tot het uitvoeren van een verkennend onderzoek. Het project wordt aangestuurd door een werkgroep bestaande uit bewoners en cultureel-maatschappelijk ondernemers uit de buurt. De financiering van het project is afkomstig uit de bewonersbudgetten, aangevuld met een bijdrage van het stadsdeel. De opdracht bestaat uit het organiseren van enkele activiteiten in de buurt om het draagvlak voor de Berlage MuseumWoning (BMW) te meten. De bevindingen worden gepresenteerd in een adviesrapport aan het stadsdeel.

In het onderzoeksrapport wordt ook een overzicht van Amsterdamse buurtmusea gegeven.

 

Auteurs: Daniël Metz, Zeraja Terluin & Noud Verhave (Werkgroep Berlage MuseumWoning

Bron: Beltsazar

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Complex gemeentewoningen in Transvaalbuurt Amsterdam van architect Jan Gratama aan de Schalk Burgerstraat, hoek Transvaalkade - van Wikimedia.org

Media

Documenten