Artikel

Strategisch huisvestingsplan kunst-en cultuur 2020 - 2025

Commissie voor Kunst en Cultuur 5 december 2018

Investeren in kunst en cultuur
Dit eerste strategisch huisvestingsplan (shp) geeft inzicht in hoe kunst en cultuur de komende periode zich zal ontwikkelen in de stad. Hierbij hanteren we de onderstaande uitgangspunten:

"Ruimte voor Kunst en Cultuur", strategisch huisvestingsplan kunst en cultuur 2020 - 2025

  1. We bouwen een leefbare en complete stad. Maatschappelijke voorzieningen, waaronder kunst en cultuur, zijn een essentieel onderdeel van de stad en groeien mee met de groei van de stad.
  2. We kiezen voor geografische spreiding van het cultuuraanbod, cultuur hoort in de hele stad. Er komen nieuwe culturele instellingen buiten het centrum.
  3. In de stad moet plek zijn voor vernieuwing en inclusiviteit, die aansluit op dat wat er leeft in de buurt, de stad en de regio. Dit draagt bij aan een complete, leefbare stad.
  4. Voor een succesvolle kunst en cultuurvoorziening is de locatie maatwerk, deze moet goed bereikbaar zijn en gecombineerd worden met andere (culturele) voorzieningen, leisure en horeca.
  5.  Bij de planning en ontwikkeling van culturele voorzieningen is flexibiliteit cruciaal, om ruimte te bieden aan bottom-up ontwikkelingen om te komen tot vernieuwing.
  6. Bij het realiseren van (nieuwe) voorzieningen wordt nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheden van het clusteren (fysiek koppelen) met andere voorzieningen.

 

Behandeld in de Commissie Kunst en Cultuur, Diversiteit, Democratisering, Gemeentelijk Vastgoed, ICT en Digitale Stad van 5 december 2018

Voor meer informatie klik hier

Behandelend ambtenaar: Femke Box , email: f.box@amsterdam.nl

 

Aanvullende informatie

Media

Documenten