Artikel

Resultaten Pilot Ondermijningsbrigade 2021-2022

Commissie Algemene Zaken 15 december 2022

In september 2020 heeft de Regionale Stuurgroep ingestemd met het opzetten van de
Ondermijningsbrigade Amsterdam-Amstelland (OMB). In november ’21 heeft u het Werkplan
ontvangen en is 1 september 2021 als startdatum voor het pilotjaar van de OMB gehanteerd. In
aanloop naar de formele evaluatie vindt u hierbij een operationele verantwoording over het gehele
pilotjaar. In deze operationele verantwoording beschrijven we: de aantallen, participatie & verloop
controleacties, verantwoording Werkplan (eerder in TS gepresenteerd), als bijlage een
geanonimiseerde versie van de voorlopige resultaten per controle als bijlage.
De aanpak van ondermijnende criminaliteit is complex en kent vele vormen. Alle RIEC-partners
zijn goed in staat hun eigen (monodisciplinaire) aanpak vorm te geven. Dit doen zij vanuit hun
eigen bevoegdheden en mogelijkheden. In de Ondermijningsbrigade werken drie of meer RIEC-
partners samen in de multidisciplinaire controleaanpak. Als het gaat om complexere en zwaardere
casuïstiek biedt het convenant van het RIEC-soelaas voor een integrale aanpak met vele partners.
De Ondermijningsbrigade Amsterdam-Amstelland (OMB) is in het leven geroepen voor meldingen
die niet complex van aard zijn, geen uitgebreide analyse vergen, waarbij meerdere partners van
meerwaarde zijn en een snelle interventie noodzakelijk is.

Behandeld in Commissie Algemene Zaken 15 december 2022

Behandelend ambtenaar: Directie Openbare Orde en Veiligheid, Jelle Lansbergen, secretariaatOOV@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron:

J.L. Makbouli operationele verantwoording Ondermijningsbrigade pilotjaar

 

 

Aanvullende informatie

Media

Documenten