Collectie (3)

Hoe kan ik de methode Socratic Design inzetten?

De Socratic Design methode is praktisch toepasbaar op elk maatschappelijk vraagstuk. Naast uitgebreide strategische projecten gestoeld op de methode, kunnen tools als de Socratische Dialoog of het Socratisch Interview ingezet worden bij elke lopende samenwerking. In deze sectie vind je enkele manuals.

Voor verdere verkenning of hulp bij toepassen kan ondersteuning worden gevraagd bij het Socratisch Gilde.

Het Socratisch gilde is een groep ambtenaren en inwoners die getraind zijn in Socratic Design. Dit omvat het modereren van dialogen, het houden van Socratische interviews, waardencreatie met het publiek, het vormgeven van opgavedefinities met Socratic Design, het ontwikkelen van lange termijn visies en experimenten, en het leiden van vergaderingen, teamvorming en conflictbemiddeling.

Het doel van het Gilde is om als groep een katalysator te zijn voor de toepassing van de methode voor bestuurlijke innovatie. Het Gilde wil processen faciliteren die de bestuurlijke ambitie kunnen verdiepen, verbreden en versterken. Het streven is om nieuwe vooronderstellingen over het goede bestaan te ontwerpen.

Het Gilde bestaat uit ambtenaren van alle afdelingen van het stadhuis en inwoners van het stadsdeel Zuid-Oost. Het is gestart vanuit de directie D&I en staat open voor inwoners van alle stadsdelen.

Het Socratisch Gilde kan op aanvraag worden ingezet voor meetings, teambuilding sessies, projectsessies of grotere evenementen. De leden kunnen helpen bij het vormgeven van een evenement, een denktank-sessie of het leiden van een dialoog.

Als je bekend bent met de methode en minimaal de introductiebijeenkomsten hebt bijgewoond, kun je aangeven bij het MT van de directie D&I dat je je verder wilt scholen in dit ambacht. In nauw overleg wordt bekeken wat wenselijk is en wat realiseerbaar is, afhankelijk van de capaciteit en doelen.

Wil je meer weten over de mogelijkheden om je te scholen in Socratic Design of wil je Gildeleden benaderen voor de inzet van Socratic Design, neem contact op met Dennis Wasch: D.Wasch@amsterdam.nl

Meer informatie

WHY-benefits-11.jpg
In de gemeente Amsterdam zijn tientallen medewerkers opgeleid in de toepassing van Socratic Design. Meer informatie over hoe Socratic Design praktisch toe te passen? Benader Dennis Wasch: d.wasch@amsterdam.nl

Afbeelding credits

Header afbeelding: Socratic Design | DALL-E generated image

Icon afbeelding: Collective-mind-07.jpg

Sorteren op: