Artikel

WOZ Waardeontwikkeling Adamse Trendanalyse 2022

Gemeenteraad 1 december 2022

In deze trendanalyse wordt aangegeven wat de waarde en waardeontwikkeling is van het
Amsterdamse WOZ-areaal voor belastingjaar 2023. Deze waarde wordt gebruikt om de OZB-
tarieven voor belastingjaar 2023 vast te stellen. De waarde heeft betrekking op de toestand per 1
januari 2023, prijspeil 1 januari 2022. In deze analyse wordt de waardeontwikkeling beschreven van woningen en niet-woningen. De laatste categorie bestaat o.a. uit kantoren, bedrijven, winkels, hotels, restaurants/cafés en incourante niet-woningen, zoals ziekenhuizen en scholen. Het areaal van woningen bestaat uit eengezinswoningen en gestapelde woningen (hierna: ‘stapelwoningen’), zoals flats en appartementen. De WOZ-waardeontwikkeling van Weesp wordt na de gemeentelijke herindeling van 24 maart 2022 niet meer afzonderlijk beschreven, maar maakt integraal onderdeel uit van de analyse van de
waardeontwikkeling van Amsterdam.

Behandeld in Gemeenteraad 1 december 2022

Behandelend ambtenaar: Ron Stam r.stam@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten