Artikel

Voortgangsrapportage 2021 Amsterdamse inbreng azc Willinklaan 2018-2022

Commissie Sociaal, Economische Zaken en Democratisering 18 januari 2023

Begin februari 2018 opende het Amsterdamse asielzoekerscentrum (azc) aan de Willinklaan de deuren voor bewoners. Voor deze locatie is, naast een bestuursovereenkomst afgesloten tussen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de gemeente Amsterdam, het programmaplan ‘Amsterdamse inbreng in azc Willinklaan 2018-2022’ opgesteld. In dit programmaplan zijn afspraken gemaakt over de begeleiding van azc-bewoners , met als doel om al een ‘vroege start’ van participatie en inburgering te bevorderen.

Behandeld in Commissie Sociaal, Economische Zaken en Democratisering 18 januari 2023 en 14 december 2022, 23 november 2022

Behandelend ambtenaar: Stedelijk coördinatieteam asielzoekers en vluchtelingen, Alexine van Olst, a.olst@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten