Artikel

Vluchtelingenmonitor 2022

Commissie Sociaal, Economische Zaken en Democratisering 23 november 2022

Sinds de Russische inval in Oekraïne eerder dit jaar, gaat er ruime aandacht uit naar de
miljoenen Oekraïense burgers die hun land ontvluchtten en in verschillende Europese
landen bescherming kregen. Een klein deel van deze groep is in Nederland terecht
gekomen. Zij worden door het Rijk ook wel geduid met de term ‘ontheemden’. Naar
schatting schreven circa 90 duizend mensen zich tussen 24 februari en 1 september vanuit
Oekraïne in bij een Nederlandse gemeente en ongeveer 5.100 in Amsterdam (CBS, 2022).
Met hun komst is een einde gekomen aan de stabilisatie in asielmigratie die na de piek van
2015 en 2016 werd waargenomen. Hoewel de stijging van het aantal nieuwe asielverzoeken
in 2021 2022 beperkt te noemen is, verkeert Nederland door tekortkomingen in de
huisvesting van asielzoekers en onvoldoende doorstroom van statushouders naar (sociale)
huurwoningen in een asielcrisis.

Behandeld in Commissie Sociaal, Economische Zaken en Democratisering 23 november 2022

Behandelend ambtenaar:Stedelijk coördinatieteam asielzoekers en vluchtelingen, Alexine van Olst, a.olst@amsterdam.nl,

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten