Artikel

Concept halfjaarrapportage Zuidas 2022

Commissie Ruimtelijke Ordening 16 november 2022

De doorontwikkeling van Zuidas ging in de eerste helft van 2022 in volle vaart door. De ambitie is
een gemengde stadswijk waar het aangenaam wonen, werken en leven is voor alle Amsterdammers.
Daarbij gelden voor woningbouw dezelfde uitgangspunten als overal in de stad: 40% sociale
huur, 40% middensegment en 20% vrije sector. Deze ambitie uit zich ook in het nog te realiseren
programma in Zuidas. Dat is onderverdeeld in 64% wonen, 23% kantoren en 13% voorzieningen.
In de eerste helft van 2022 werd onder meer gewerkt aan woningen bij het Beatrixpark, in de
Fred. Roeskestraat en in Tripolis 100. In deelgebied Ravel (net onder de velden van AFC) komt een
buurt met ongeveer 1.300 voornamelijk gezinswoningen. In het Kenniskwartier, waar uiteindelijk
zo’n 2.700 woningen komen, zijn The Pulse en Stepstone in aanbouw. In Kop Zuidas ontstaat een
spannende woonbuurt. Crossover, met een mix van woningen voor starters en statushouders, en
The Newton zijn inmiddels in aanbouw. Er zijn ook zorgen. Extreme prijsstijgingen hebben effect op de gronduitgiften. Dit was in het eerste halfjaar reden voor de Hogeschool van Amsterdam om een streep te zetten door de vestiging van een dependance van het conservatorium in het gemeentelijk monument Kapel & Convict. Voor de middellange termijn is het de vraag of de prijsstijgingen en andere economische ontwikkelingen de grondopbrengsten gaan raken (zie ook pagina 16 van deze rapportage). Ook de ontwikkeling van de rente is een bron van zorg voor commercieel vastgoed.

Behandeld in Commissie Ruimtelijke Ordening 16 november 2022

Behandelend ambtenaar: Jos Moerkamp - e: j.moerkamp@amsterdam.nl –  Sietse Jellema - e: s.jellema@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten