Artikel

Veranderend Noord: verhuisstromen in Noord

Analyse van bewoners uit Noord die verhuizen en de verschillen tussen de (nieuwe) bewoners van corporatie- en koopwoningen in IJplein/Vogelbuurt en Volewijck

De bewonerssamenstelling van stadsdeel Noord verandert. De nieuwbouw speelt hierin een belangrijke rol, maar ook in delen van de oudbouw verandert de samenstelling. Er zijn enerzijds zorgen dat Noord minder toegankelijk raakt voor Noorderlingen met een sociaaleconomisch zwakkere positie en dat zij vaker (moeten) uitwijken naar een woning buiten Amsterdam. Anderzijds zijn er signalen in het gebied Oud-Noord dat de corporatievoorraad daar in toenemende mate wordt bewoond door kwetsbare huishoudens, terwijl in de corporatiewoningen die verkocht zijn juist meer draagkrachtige bewoners komen wonen. Dit geldt met name in de IJplein/Vogelbuurt en Volewijck. Dit leidt tot twee vervolgvragen: Wie vertrekken er uit Noord? Wat zijn de verschillen tussen de (nieuwe) bewoners van corporatie- en koopwoningen in IJplein/Vogelbuurt en Volewijck?

Media

Documenten