Artikel

Veranderend Noord: scenariostudie

Vier scenario’s voor de ontwikkeling van Noord: 100.000 tot 159.000 inwoners in 2030

Amsterdam-Noord groeit en de verwachting is dat het met de huidige nieuwbouwplannen de komende jaren nog sterker zal groeien. Hoeveel woningen er precies bijkomen en wat voor woningen dat zullen zijn, is onzeker. Vast staat in elk geval dat het inwonertal en de bevolkingssamenstelling van Noord door de extra woningen zullen veranderen. In deze studie zijn vier scenario’s opgesteld voor de verdere ontwikkeling van het woningaanbod en de bevolkingssamenstelling van Noord.

Media

Documenten