Artikel

Professioneel controleren

Commissie Algemene Zaken 3 november 2022

Op 20 maart 2019 is in de driehoek het onderzoeksrapport en het advies over de aanpak van etnisch profileren door de politie Amsterdam besproken. Op basis van dit advies wil de driehoek de aanpak van etnisch profileren verder aanscherpen. De adviescommissie heeft gedegen onderzoek naar de aanpak laten verrichten en komt in haar brief van 27 februari 2019 met belangrijke aanbevelingen. Vooral het ontbreken van structurele maatregelen die zich richten op de rol van het leiderschap en het ontbreken van het burgerperspectief werden gesignaleerd. De politie Amsterdam spreekt allereerst haar dank uit voor dit advies. De driehoek heeft besloten dat de aanbevelingen gevat dienen te worden in een plan van aanpak. Dit plan van aanpak vat de reeds opgedane inzichten van het bestaande programmateam professioneel controleren en het advies van de adviescommissie samen, en vertaalt deze naar
concrete doelstellingen. We scherpen hiermee de aanpak van etnisch profileren aan waarbij belangrijk is dat het investeren in deze doelstellingen en het creëren van een cultuurverandering enige tijd vergt.

Behandeld in Commissie Algemene Zaken 3 november 2022

Behandelend ambtenaar: Directie Openbare Orde en Veiligheid, secretariaatOOV@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht  klik hier

 

Bron:

Politie

Programmateam: P.J.M. Gademan en B. Bӧing

Aanvullende informatie

Media

Documenten