Artikel

Regionaal Veiligheidsplan 2023-2026

Gemeenteraad 1 december 2022

Eens in de vier jaar wordt in de regio Amsterdam1 een Regionaal Veiligheidsplan (RVP)
vastgesteld. Hierin worden de prioriteiten van de gemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam,
Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn), het Openbaar Ministerie (parket Amsterdam) en de politie
eenheid Amsterdam (verder: politie) voor de komende jaren benoemd. Gezamenlijk bepalen we
de regionale ambities op het gebied van veiligheid en wat daarbij de overkoepelende
uitgangspunten voor samenwerking zijn. We sluiten aan op en houden rekening met de landelijke
Veiligheidsagenda. In dit RVP staan de veiligheidsthema’s waar we als driehoekspartners binnen
de regio met extra aandacht en energie mee aan de slag gaan.

Behandeld in Gemeenteraad 1 december 2022 en Commissie Algemene Zaken 3 november 2022

Behandelend ambtenaar: Directie Openbare Orde en Veiligheid, secretariaatOOV@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht Gemeenteraad klik hier

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten