Artikel

Rapport Over de Grens

Commissie Financien, Kunst en Diversiteit 3 november 2022

De voormalig minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Van Engelshoven heeft de Raad voor Cultuur verzocht advies uit te brengen
over grensoverschrijdend gedrag in de culturele en creatieve sector. Zij
beoogde daarmee een beter zicht te krijgen op wat er speelt op het gebied van
‘voorkoming, signalering en stoppen’ van grensoverschrijdend gedrag en
‘het tijdig bieden van passende hulp aan slachtoffers’. Daartoe heeft de raad
beleidsdocumenten gelezen, wetenschappelijke literatuur bestudeerd en vele
betrokkenen uit de cultuur- en mediasector gesproken.

Behandeld in Commissie Financien, Kunst en Diversiteit 3 november 2022

Behandelend ambtenaar:EZC, Kunst en Cultuur, Lucette Chatelain, l.chatelain@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron:

Raad voor Cultuur
info@cultuur.nl, www.raadvoorcultuur.nl

Aanvullende informatie

Media

Documenten